2. partnerski sastanak u sklopu provedbe projekta „Centar za podršku žrtvama i svjedocima u Brodsko-posavskoj županiji“

Dana 20.9.2017.g. Informativno pravni centar i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima održali su 2. partnerski sastanak u sklopu provedbe projekta „Centar za podršku žrtvama i svjedocima u Brodsko-posavskoj županiji“ u uredu IPC-a u Slavonskom Brodu.

Tijekom sastanka provedena je evaluacija provedbe projekta u periodu od ožujka do rujna 2017.g. Projektne aktivnosti se odvijaju prema planu i bez većih poteškoća te u skladu sa zadanim rezultatima. Prema svim pokazateljima i dosad provedenim aktivnostima, projekt se uspješno provodi što je vidljivo i iz polugodišnjeg izvještaja podnesenom Ministarstvu pravosuđa Republike Hrvatske sa svom popratnom dokumentacijom.

IPC je u proteklom razdoblju osigurao cjelokupnu podršku korisnicima / žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja u Brodsko-posavskoj županiji koji su posredno (putem partnerske organizacije ili javnih institucija) ili izravno zatražili informativnu, emocionalnu ili psihosocijalnu podršku.

Uspostavom suradnje i informiranjem javnih institucija i tijela lokalne i regionalne vlasti povećan je senzibilitet  o potrebama i problemima s kojima se susreću žrtve i svjedoci prije, za vrijeme i nakon sudskog postupka.

Putem otvorene telefonske linije koja je dostupna svaki radni dan od ponedjeljka do petka u uredovno vrijeme IPC-a od 8 do16 sati omogućena je usluga savjetovanja i općih informacija žrtvama i svjedocima o njihovim pravima, o načinu na koji se vodi sudski postupak, mogućnosti ostvarivanja prava na novčanu naknadu žrtvama kaznenih i prekršajnih djela te je dostupna i emocionalna podrška žrtvama, svjedocima i članovima njihovih obitelji. Vanjska suradnica magistra psihologije po potrebi pruža korisnicima usluge psihološkog savjetovanja i osnaživanja.

Projektni partneri, IPC i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima zadovoljni su dosadašnjom međusobnom suradnjom te ju redovitim kontaktima, savjetovanjima i razmjenom informacija i iskustava održavaju na visokoj razini neophodnoj za uspješno provođenje projektnih aktivnosti i pružanje kvalitetne i sveobuhvatne podrške žrtvama i svjedocima.