3. radionica u sklopu projekta "Škola ljudskih prava" - "Nova planeta"

Tijekom veljače 2018. godine IPC je u sklopu projekta „Škola ljudskih prava“ održao treću od predviđenih pet radionica za učenike 5. i 6. razreda OŠ „Hugo Badalić“ pod nazivom „Nova planeta“.

Tijekom 3. radionice „Nova planeta“ učenici su izrazili svoje osobne stavove koje su ugradili u izmišljeni Ustav na novootkrivenoj planeti te su na taj način doveli u korelaciju svoje ideje sa specifičnim člancima unutar Opće deklaracije o ljudskim pravima.

Učenici su pojedinačno ili u manjim grupam aktivno sudjelovali u predlaganju prava za novi Ustav te se do kraja radionice usuglasili oko 10 prava koja su zajednička svim grupama. Radionica je također bila prilika da se učenicima objasne razlike između građanskih/političkih prava i socijalnih/ekonomskih/kulturnih prava.

Projekt čiji je cilj osnažiti učenike 5. i 6. razreda u ulozi promotora vrijednosti ljudskih prava u partnerstvu provode IPC i OŠ „Hugo Badalić“ a financira ga Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva.