Javni poziv za volontere / volonterke s područja Nove Gradiške

Informativno pravni centar provodi projekt „Centar za podršku žrtvama i svjedocima u Brodsko-posavskoj županiji“ kojeg financira Ministarstvo pravosuđa.

Održan peti sastanak mobilnih timova IPC-a

Dana 09.02.2017. održan je peti sastanak mobilnih timova IPC-a iz Slav. Broda i Zagreba. Sastanak se održao u prostorijama IPC-a u Slavonskom Brodu. 

„Centar za podršku žrtvama i svjedocima u Brodsko-posavskoj županiji“

Informativno pravni centar provodi jednogodišnji projekt pod nazivom „Centar za podršku žrtvama i svjedocima u Brodsko-posavskoj županiji“ temeljem javnog poziva Ministarstva pravosuđa za projekte udruga usmjerene na osiguravanje pružanja podrške žrtvama i svjedocima u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima.

Održan sastanak za osnivanje Koordinacije Vijeća nacionalnih manjina Brodsko-posavske županije

Dana 03.02.2017. s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije održan je sastanak za osnivanje Koordinacije Vijeća nacionalnih manjina.

Održana sedma radionica za romske udruge s područja grada Slavonskog Broda

Dana 23.12.2016. u prostorijama MO Josip Rimac IPC je održao sedmu od ukupno osam radionica za romske udruge s područja Grada Slavonskog Broda.

Održan 4. sastanak projektnih partnera

Dana 22. prosinca 2016. godine održan je 4. sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2012 „Pravna inkluzija i održiva integracija Roma u Hrvatskoj“.

Održana šesta radionica za romske udruge s područja grada Slavonskog Broda

Dana 22.12.2016. u prostorijama MO Josip Rimac, IPC je održao šestu od ukupno osam radionica za romske udruga s područja Slavonskog Broda.

Priručnik za praćenje javnih politika za organizacije civilnog društva

U sklopu provedbe projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ izrađen je Priručnik za praćenje javnih politika za organizacije civilnog društva autorice dr.sc. Daniele Širinić.

Održan pripremni sastanak za izradu analize Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina

Dana 19.12.2016. s početkom u 10 sati u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije održan je pripremni sastanak za izradu analize provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Brodsko-posavskoj županiji.

Promotivni plakati u sklopu projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“

U sklopu provedbe projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ izrađeni su promotivni plakati kojima se ističe važnost jednakosti, dobrog upravljanja i nediskriminacije.

Održan Regionalni forum u Osijeku

5. prosinca 2016. godine u hotelu Waldinger u  Osijeku održan je Regionalni forum "Poboljšanje statusa ranjivih skupina – dobre prakse prikupljanja podataka“ u organizaciji Centra za mir, nenasilje i ljudska prava – Osijek i  nacionalnih partnera Informativno pravnog centra iz Slavonskoga Broda  i Srpskog demokratskog foruma iz Pakraca.

Održan 2. sastanak radne skupine za izradu Akcijskog plana za uključivanje Roma u Brodsko-posavskoj županiji

Dana 06.12.2016. u prostorijama Velike vijećnice Brodsko-posavske županije održan je drugi sastanak radne skupine. Sastanku su nazočili predstavnici lokalne i regionalne samouprave, institucija, udruga i Vijeća romske nacionalne manjine s područja Grada i Županije.

Održana javna tribina u Belišću, 30.11.2016.

Dana 30. studenog 2016. godine u organizaciji IPC-a održana je javna tribina za građane pod nazivom „ Ostvarivanje i zaštita socijalnih prava“. Tribina je održana u prostorijama Gradske vijećnice  u Belišću s početkom u 17:00 sati. 

Održan četvrti sastanak mobilnih timova IPC-a

Dana 01.12.2016. održan je četvrti  sastanak mobilnih timova IPC-a iz Slav. Broda i Zagreba. Sastanak se održao u prostorijama IPC-a u Zagrebu. 

Osmi sastanak nacionalnih partnera projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“

10. studenog 2016. godine održan je posljednji, osmi  sastanak nacionalnih partnera, na projektu „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“ u prostorijama ureda Informativno pravnog centra u Slavonskom Brodu.

Motivacijski sastanak lokalne stručne platforme u Novoj Gradiški, 28.10.2016.

Dana 28. listopada 2016. godine održan je treći motivacijski sastanak lokalnog ekspertnog tima/platforme na području grada Nove Gradiške u svrhu jačanja načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini.

Motivacijski sastanak lokalne stručne platforme u Slavonskom Brodu, 24.10.2016.

Dana 24. listopada 2016. godine održan je treći motivacijski sastanak lokalnog ekspertnog tima/platforme na području grada Slavonskog Broda u svrhu jačanja načela dobrog upravljanja i anti-diskriminacije na lokalnoj razini.

Održana javna tribina u Puli

Dana 28.  listopada 2016. godine u organizaciji IPC-a održana je javna tribina za građane pod nazivom „ Ostvarivanje i reguliranje statusnih i socijalnih prava“. Tribina je održana u prostorijama Kulturnog centra-Karlo Rojc u Puli s početkom u 17:00 sati. 

Održan pripremni sastanak za osnivanje Koordinacije Vijeća nacionalnih manjina Brodsko-posavske županije

Dana 27.10.2016. u Maloj vijećnici Brodsko-posavske županije održan je pripremni sastanak za osnivanje Koordinacije Vijeća nacionalnih manjina. Sastanku koji je održan u sklopu sjednice Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Brodsko-posavske županije  prisustvovali su članovi Odbora, predstavnici Županije, predsjednici srpskog i romskog Vijeća Grada Slav. Broda i IPC-a.

Održan 1.radni sastanak radne skupine za izradu Akcijskog plana za uključivanje Roma u Brodsko-posavskoj županiji

Dana 26.10.2016. u prostorijama Velike vijećnice Brodsko-posavske županije održan je prvi radni sastanak radne skupine. Sastanku su nazočili predstavnici lokalne i regionalne samouprave, institucija, udruga i Vijeća romske nacionalne manjine s područja Grada i Županije.

WeBLAN poziva države u regiji da spriječe apatridiju

U Zagrebu je od 12-14. listopada 2016. godine održana šesta regionalna konferencija WeBLAN-a na kojoj su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija Vaša prava BiH, Praxis iz Srbije, Program građanskih prava Kosova, Udruženje makedonskih mladih pravnika iz Makedonije, Pravni centar iz Crne Gore i Informativni pravni centar iz Hrvatske.

Održan sastanak mobilnih timova IPC-a

Dana 30.09.2016. održan je treći sastanak mobilnih timova IPC-a iz Slav. Broda i Zagreba.

Održan pripremni sastanak za izradu Akcijskog plana za Rome na području Brodsko-posavske županije

Dana 29. rujna 2016. godine održan je pripremni sastanak za izradu Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Brodsko-posavske županije. Sastanku koji se održao u prostorijama Udruge slijepih u  Slavonskom Brodu prisustvovali su predstavnici lokalne i regionalne samouprave, institucija, udruga i Vijeća romske nacionalne manjine s područja Grada i Županije. 

Motivacijski sastanak s organizacijama civilnog društva, 26.9.2016. godine

26. rujna 2016. godine s početkom u 11:00 sati održan je motivacijski sastanak s organizacijama civilnog društva u Novoj Gradiški.