„ARRIVAL REGIONS“ – Sastanak lokalnih dionika u Osijeku

U sklopu projekta „Arrival Regions“  iz Programa INTERREG Central Europe, IPC je kao partnerska organizacija dana 24.01.2020. sudjelovao na radnom sastanku u prostorijama Volonterskog centra u Osijeku Sastanak je organizirao Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo Grada Osijeka. Tijekom radnog sastanka sudionicima su bile predstavljene osnovne informacije o projektu,  a razgovarali smo i o aktivnostima umrežavanja lokalnih dionika za provedbu pilot akcije na području Osječko-baranjske županije.