Edukacija „Pravni, praktični i psihološki aspekti pružanja podrške žrtvama i svjedocima“ u Slavonskom Brodu, 9. i 10.3.2017.g.

Djelatnice i volonterke IPC-a sudjelovale su na dvodnevnoj edukaciji „Pravni, praktični i psihološki aspekti pružanja podrške žrtvama i svjedocima“  u Slavonskom Brodu, 9.-10.3.2017. godine. Provoditelji edukacije bili su predstavnici Udruge za podršku žrtvama i svjedocima, Ureda za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Vukovaru i Samostalne službe za podršku žrtvama i svjedocima.

Edukacija s elementima radionice temeljila se na metodi interakcije među sudionicima te je uz pomoć prezentacija obrađen proces pružanja podrške žrtvama i svjedocima pred pravosudnim tijelima.

Prvog dana edukacije sudionicima se ukazalo na relevantne propise koji se tiču podrške žrtvama i svjedocima (Direktiva o minimalnim standardima prava žrtava 2012/29 EU, Zakon o kaznenom postupku, Kazneni zakon, Sudski poslovnik, Zakon o novčanoj naknadi kao i mnoge druge uzgredne propise) te na propisane i uporabne obrasce u prekršajnom i kaznenopravnom sustavu, kao i obrasce koji ispunjavaju žrtve.

Kroz interaktivni rad sudionici edukacije su poučeni kako  prepoznavati vrste kaznenog djela/prekršaja kao i koje činjenice su relevantne za davanje praktičnih, točnih informacija. Osim toga, sudionicima je prenijeto iskustvo u radu sa žrtvama na sudovima kao i način djelovanja Odjela za podršku žrtvama i svjedocima na Županijskim sudovima.

U drugom dijelu edukacije fokus je bio pomaknut na psihološki aspekt žrtava i svjedoka te komunikacijske vještine potrebne za rad sa žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja kao i na rad s volonterima. Sudionicima su prikazani načini kako ublažiti stres, retraumatizaciju i viktimizaciju žrtava i svjedoka, kako im pomoći u artikuliranju u slučaju straha pred okrivljenikom, način kako provoditi razgovor i usmjeravati žrtvu/svjedoka na fokus svjedočenja, a da ne ulaze u sadržaj iskaza. Sudionicima je predstavljena metoda telefonskog savjetovanja kroz igru uloga, individualna procjena potreba korisnika i način pravilnog ispunjavanja obrasca za navedenu procjenu.

Fokus edukacije bio je na prenošenju znanja i iskustava partnerske udruge prikupljenih kroz 10-godišnji rad na djelatnike IPC-a.

Drugog dana edukacije obrađene su relevantne odredbe Zakona o volonterstvu, prava i obveze volontera, način popunjavanja Potvrde o stečenim kompetencijama te načine kako zadržati, promovirati, nagraditi i educirati volontere, ali i uključiti ih u zagovaračke i istraživačke aktivnosti te rad same organizacije. Kako se tijekom 2017. godine u Republici Hrvatskoj planiraju donijeti izmjene i dopune nekoliko vodećih zakona u području zaštite i prava žrtava i svjedoka, partnerska udruga će IPC poučiti o izmjenama koje se tiču ciljane skupine.

Sudjelovanjem na edukaciji „Pravni, praktični i psihološki aspekti pružanja podrške žrtvama i svjedocima“ stečena su nova i unaprijeđena postojeća znanja djelatnika i ujedno je povećan kapacitet organizacije nužan za provođenje projektnih aktivnosti u neposrednom radu s korisnicima.

Djelatnice i volonterke IPC-a su unaprijedile svoje vlastite i kapacitete organizacije za samostalno pružanje emotivne i psihološke podrške korisnicima sa svrhom unaprijeđenja provedbe projekta, a samim tim i kvalitete podrške koju pružaju korisnicima.