Građanski forum “Važnost i uloga građana u procesu donošenja odluka”

15. svibnja 2014. god. djelatnica IPC-a sudjelovala je građanskom forumu “Važnost i uloga građana u procesu donošenja odluka” u okviru projekta “ U srcu Europe”, a povodom obilježavanja Dana grada Slavonskog Broda, koji je organizirao Europski dom Slavonski Brod u suradnji s PRONI-centar za socijalno podučavanje Vukovar.

Građanski forum je namijenjen mladima s područja Slavonije, institucijama, organizacijama i udrugama mladih te predstavnicima lokalne i regionalne vlasti.

Cilj građanskog foruma je potaknuti na komunikaciju građana s lokalnim vlastima i na aktivnije sudjelovanje u procesima donošenja odluka u svrhu postizanja ciljeva i prioriteta u području obrazovanja, znanosti i zapošljavanja.

Teme Građanskog foruma za raspravu su bile:

  • Kako prevladati demokratski deficit?
  • Zašto biti građanski aktivist?
  • Oblici građanskog sudjelovanja mladih
  • Građanski aktivizam
  • Primjer dobre prakse