Nacionalna kampanja o pravima žrtava kaznenih djela i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj

3.10.2018. na Gradskoj tržnici u Slavonskom Brodu u vremenu od 9.00 do 12.00 sati održali smo javnu akciju kao dio Nacionalne kampanje o pravima žrtava kaznenih djela i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u sklopu programa "Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela".