Nacionalna kampanja o pravima žrtava kaznenih djela i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj u Novoj Gradiški

Nova Gradiška

Nova Gradiška

5.10.2018. u Novoj Gradiški u vremenu od 10.00 do 13.00 sati održali smo javnu akciju kao dio Nacionalne kampanje o pravima žrtava kaznenih djela i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u sklopu programa "Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela".

Informativno pravni centar Slavonski Brod proveo je jednu od planiranih aktivnosti trogodišnjeg programa"Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela", kojemu je cilj osiguravanje pružanja pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela u županijama u kojima nisu osnovani odjeli za podršku žrtvama i svjedocima. Tako je Nacionalna kampanja o pravima žrtava kaznenih djela i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj privukla veliki broj građana Nove Gradiške na štand IPC-a uz brojna pitanja na koja su dobili adekvatne odgovore.