Održan 5. sastanak projektnih partnera u sklopu provedbe IPA 2012. projekta

Dana 24. ožujka 2017. godine održan je 5. sastanak nacionalnih partnera na projektu IPA 2012 „Pravna inkluzija i održiva integracija Roma u Hrvatskoj“.

Sastanak je održan u prostoru IPC-a u Slavonskom Brodu s početkom u 10 h te su mu nazočili projektni partneri – IPC (Nataša Kovačević, Sanja Bešlić-Kozmus), HILS (Ina Lang) i Mreža romskih udruga Hrvatske (Nikola Destanović). Partneri iz Brodsko-posavske županije su se ispričali zbog poslovnih obveza.

Tijekom sastanka partneri su diskutirali o odrađenim aktivnostima u prvoj godini provedbe te o komentarima na narativni i financijski dio interim izvještaja. 

Razgovaralo se i o svim predstojećim aktivnostima – usvajanju Akcijskog plana za Rome, izradi analize Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i pripremi za održavanje Okruglog stola kao završnog događaja projekta.

Projekt „Pravna inkluzija i održiva integracija Roma u Hrvatskoj“ se financira sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2012 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava“ i kojeg sufinancira Ured za udruge Vlade RH.