Održan prvi sastanak radne skupine za izradu analize Ustavnog zakona

Dana 28.veljače 2017. godine s početkom u 10 sati u prostorijama IPC-a održan je  prvi radni sastanak za izradu analize Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina. Sastanku su nazočili izabrani predstavnici romske, srpske, albanske i ukrajinske nacionalne manjine s područja Brodsko-posavske županije i grada Slav. Broda te predstavnici romskih udruga.   

Moderator sastanka prof. Lauc je predstavio izrađenu prvu verziju Nacrta analize Ustavnog zakona koja se temeljila na prikupljenim informacijama dostupnim u javnosti, a koje se odnose na položaj pripadnika nacionalnih manjina na području Brodsko-posavske županije. U svom izlaganju osvrnuo se i na položaj nacionalnih manjina na području RH te naglasio kako su Romi i Srbi u najnepovoljnijem položaju u odnosu na ostale manjine jer se često navode u izvješćima kao manjine koje se najviše diskriminira. Ukratko je predstavio najznačajnije članke Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina koji se spominju u analizi.  

Pojedini predstavnici nacionalnih manjina  naglasili su da nemaju većih poteškoća u realizaciji svojih prava i da su njihovi pripadnici integrirani u društvo, dok su predstavnici drugih nacionalnih manjina izjavili da članovi njihovih zajednica doživljavaju diskriminaciju ali ju ne prijavljuju iz straha.  Nazočni sudionici spomenuli su slabu medijsku zainteresiranost za praćenje kulturnih događaja nacionalnih manjina koje se obilježavaju.

Prof. Lauc je zamolio sve nazočne da dostave podatke s kojima raspolažu iz djelokruga njihovog rada, a koji do sada nisu bili dostupni javnosti.

Prvi sastanak za izradu analize Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za područje Brodsko-posavske županije organizirao je IPC u suradnji s partnerima na projektu - HILS iz Osijeka, Brodsko-posavskom županijom i Mrežom romskih udruga Hrvatske kroz projekt "Pravna inkluzija i održiva integracija Roma u Hrvatskoj" koji se financira sredstvima Europske unije iz programa IPA 2012 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava“ i kojeg sufinancira Ured za udruge Vlade RH.