Održana javna tribina u Slavonskom Brodu 30.03.2017.

Dana 30. ožujka 2017. godine u organizaciji IPC-a održana je javna tribina za građane pod nazivom „ Mogućnosti zapošljavanja i ostvarivanje socijalnih prava“. Tribina je održana u prostorijama Mjesnog doma Josip Rimac u Slav. Brodu s početkom u 17:00 sati.

Gosti tribine bili su g. Željko Balikić, predstavnik Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te gđa Ivana Polić i gđa Vedrana Jelić, predstavnice Centra za socijalnu skrb.

 

U svom izlaganju djelatnice Centra su upoznale okupljene građane s pravima i obvezama koje imaju sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi te pojasnile uvjete koji moraju biti ispunjeni kako bi korisnici ostvarili pravo na zajamčenu minimalnu naknadu ili jednokratnu naknadu.  Gošće su informirale građane o novoj odredbi u Zakonu, a koja se odnosi na mogućnosti korištenja ZMN nakon zasnivanja radnog odnosa na javnim radovima te su naglasile kako se ova odredba odnosi isključivo na osobe koje su sudjelovale u radu za opće dobro. Na upit građana vezano za mogućnost posjedovanja osobnog vozila i korištenja ZMN gošće su naglasile kako korisnici ZMN i članovi njihovog kućanstva ne smiju imati osobno vozilo. 

Djelatnik Zavoda za zapošljavanje se u svom izlaganju osvrnuo na prava i obveze koje imaju nezaposlene osobe koje su evidentirane u bazi HZZ-a. Naglasio je kako svi evidentirani imaju obvezu mjesečnog prijavljivanja na Zavod i da se to može obaviti osobno, slanjem poruke ili e-maila. Osim redovitog javljanja osobe moraju aktivno tražiti posao, voditi dnevnik, itd. G. Balikić je napomenuo da Zavod ima mogućnost brisanja iz evidencije nezaposlenih na tri mjeseca ukoliko se osoba ne odazove na zakazane konzultacije ili odbije ponuđeni posao. Također je upoznao građane s mogućnostima zapošljavanja putem javnih radova te naglasio da će se ovom mjerom u tekućoj godini zaposliti 40 osoba i da će prednost pri zapošljavanju imati žene i osobe koje su dugotrajno nezaposlene. 

Na tribini koje je trajala sat i po okupilo se 20-tak građana koji su bili vrlo aktivni u postavljanju pitanja i traženju savjeta.

Tribina je organizirana u sklopu projekta  „Pravna inkluzija i održiva integracija Roma u Hrvatskoj“ koji se financira sredstvima pomoći Europske unije iz programa IPA 2012 „Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava“ i kojeg sufinancira Ured za udruge Vlade RH.