6

6

Održana Nacionalna konferencija “Važnost umrežavanja i standardizacije u postupanju svih pružatelja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja”

20. svibnja 2019. IPC je sudjelovao na Nacionalnoj konferenciji pod nazivom “Važnost umrežavanja i standardizacije u postupanju svih pružatelja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja” koju su organizirali Victim Support Europe i Udruga za podršku žrtvama i svjedocima uz podršku Ministarstva pravosuđa i Europske komisije.

 

Cilj održavanja nacionalne konferencije bio je predstavljanje dosadašnjih postignuća i poduzetih mjera na području promicanja prava žrtava i svjedoka kaznenih djela i prekršaja s posebnim naglaskom na važnost umrežavanja i standardizacije rada svih dionika sustava podrške žrtvama i svjedocima.