Okrugli stol u Slavonskom Brodu

Dana 03.05.2017. u hotelu Savus u Slavonskom Brodu održan je okrugli stol kao završna aktivnost u sklopu projekta „Pravna inkluzija i održiva integracija Roma u Hrvatskoj“.

Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici regionalne samouprave, institucija, udruga, Vijeća i predstavnika nacionalnih manjina s područja Grada i Županije.

Nataša Kovačević je otvorila okrugli stol i pozdravila sve prisutne. Opisala je projektne aktivnosti koje su se provodile na području 6 hrvatskih županija i zahvaljujući kojima je smanjen broj osoba bez državljanstva i broj osoba u riziku od apatridije te je nabrojala rezultate ostvarene tijekom provedbe projekta i konačno, predstavila govornike na okruglom stolu: profesora Zimu,  g. Nogića i profesora Lauca.

Profesor Predrag Zima predstavio je Akcijski plan za uključivanje Roma na području Brodsko-Posavske županije koji je usvojen na 25. sjednici Županijske skupštine održane 10. travnja 2017. i objavljen u Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije br.7/2017. Akcijskim planom identificirani su ključni problemi i prioriteti romske zajednice na području Brodsko-posavske županije. Naglasio je kako Akcijski plan nije autorski već koordinirani rad. Kod izrade Akcijskog plana, prvi problem koji se pojavljuje je planiranje koje se zanemaruje, a drugi problem je da se ne radi o pravnom već o političkom aktu i svi sudionici/akteri su dio ostvarenja tog plana stoga kod donošenja mora postojati sinergija između lokalnih, županijskih i nacionalnih tijela. Ciljevi i metode Akcijskog plana usmjerene su na sustavnu komunikaciju i bolje informiranje romske populacije, odnosno na komunikaciju između vlasti i predstavnika Roma jer ciljeve iz Akcijskog plana može ostvariti cijela zajednica u suradnji.

G. Dušan Nogić predstavio je novoosnovanu Koordinaciju vijeća i predstavnika nacionalnih manjina na području Brodsko-posavske županije čiji je predsjednik i koja će županijskim, gradskim i općinskim tijelima predlagati mjere za poboljšanje  položaja nacionalnih manjina. Naveo je kako je Koordinacija tijelo formirano na osnovi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, a temeljni cilj Koordinacije je borba za ostvarivanje ljudskih prava što je izazovno poglavlje za koje je potreban  predani rad.

Profesor Zvonimir Lauc predstavio je analizu provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Brodsko-posavskoj županiji u koju su uključeni svi raspoloživi podaci i mehanizmi za monitoring koju su izradili Hrvatski institut za lokalnu samoupravu Osijek i Informativni pravni centar iz Slavonskog Broda.  Analiza provedbe Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina se odnosi na sve nacionalne manjine, njihove organizacije civilnog društva, te vijeća i predstavnike nacionalnih manjina, odnosno, predmet ove Analize je ostvarivanje sloboda i prava pripadnika nacionalnih manjina u Brodsko-posavskoj županiji, gradovima i općinama.

Profesor Lauc je u svom izlaganju naveo da prema kazivanju predstavnika nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj boravi puno veći broj pripadnika nacionalnih manjina nego je to navedeno u popisu stanovništva 2011. godine, što utječe na mogućnost realiziranja manjinskih prava u školstvu, stanovanju, kulturi i drugim područjima.

Zaključno je naveo kako stanje ljudskih prava u Brodsko-posavskoj županiji nije različito od onog u Republici Hrvatskoj te je istaknuo zadovoljstvo jer je imao priliku sudjelovati u projektu.