7

7

Posjet studijske grupe u sklopu EU projekta “Legal aid, assistance and dissemination of information necessary for ensuring the protection and exercising of rights of Internally displaced people (IDPs), refugees and returnees” EUROPEAID

20.05.2019. IPC je posjetila studijska grupa u sklopu EU projekta "Legal aid, assistance and dissemination of information necessary for ensuring the protection and exercising of rights of Internally displaced people (IDPs), refugees and returnees” EUROPEAID, koji provodi konzorcij u sklopu Europske konzalting grupe iz Beograda. U delegaciji su bili predstavnici Ureda za Kosovo i Metohiju, Komesarijata za izbjeglice i migracije Republike Srbije i predstavnik Ministarstva europskih integracija. IPC je predstavnicima studijske grupe predstavio svoj dosadašnji rad na rješavanju imovinskih prava i stambenom zbrinjavanju izbjeglica i povratnika u RH, te smo predstavili najvažnije programe IPC-a, poput pružanja besplatne pravne pomoći i podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela. Detaljnije smo razgovarali o konkretnim IPC-ovim predmetima priznavanja materijalne i nematerijalne ratne štete i stambenog zbrinjavanja te je studijska grupa poslije sastanka posjetila IPC-ove korisnike, dvije stambeno zbrinute obitelji.