PRESUDA U SLUČAJU MARIJA BOŽIĆ VS. HRVATSKA

Od 1. siječnja 1980. stranka IPC-a Marija Božić je bila osiguranik Hrvatskog Mirovinskog fonda kao poljoprivredni gospodarstvenik. U studenom 1992. godine napustila je RH i izgubila status osiguranika.

Nakon povratka u RH, u dva navrata ( 1998. i 2000. godine ) dobila je poziv Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za uplatom određenog iznosa novca u Mirovinski fond za period nakon odlaska iz RH, na osnovu doprinosa za mirovinsko osiguranje. Gospođa Božić je uplatila traženi iznos novca, o čemu posjeduje potvrde.

12. travnja 2002. godine podnijela je zahtjev HZMO-u, područni ured Slavonski Brod, za priznavanje prava na mirovinu, nakon što je ispunila potreban uvjet dobne granice,  no istog dana zahtjev joj je odbačen uz obrazloženje da su doprinosi za mirovinsko osiguranje uplaćivani samo u periodu od 1980.- studeni 1992. godine te da u ukupnom iznosu nisu dovoljni za odobravanje isplate mirovine.

Odvjetnica  IPC-a uložila je žalbu protiv te odluke Središnjem uredu HZMO-a koji je odbacio žalbu gđe Božić kao neosnovanu, uz tvrdnju da je prvostupanjsko tijelo ispravno utvrdilo činjenice. Međutim,  odvjetnica je nadalje pokrenula upravni spor pred Upravnim sudom na temelju prethodnih argumenata, no tužba je odbačena kao neosnovana. 2006. godine podnesena je ustavna tužba, no 08.04.2009. godine Ustavni sud je odbacio žalbu kao neosnovanu.

Konačno, IPC odvjetnica je podnijela tužbu protiv RH pred Europskim sudom za ljudska prava 7.09.2009. godine.

24.04.2014., u skladu s Pravilom 77 § § 2. i 3. Pravilnika Suda, ESLJP je jednoglasno odlučio u korist Marije Božić na temelju koje je RH obvezna platiti iznos od 20,500 EURA za  materijalnu i nematerijalnu štetu tužiteljici, kao i 2.500 EURA za  sudske troškove koji su pritom nastali.

Sud je utvrdio da je povrijeđeno pravo tužiteljice na ostvarivanje prava iz mirovinskog osiguranja te nije mogao ignorirati činjenicu da, iako je tužiteljici mirovina bila odobrena u skladu sa zakonom, 128 mjesečnih isplata mirovine su joj bile uskraćene u periodu od studenog 2000. do kolovoza 2011. godine. Po mišljenju Suda, ovo ometanje u korištenju stečenog prava je  predstavljalo prevelik teret za tužiteljicu. Taj teret je mogao biti olakšan samo u slučaju da je tužiteljica 2013. godine bila u mogućnosti ostvariti svoje pravo na mirovinu od dana njenog prvotnog zahtjeva u studenom 2000. godine.  Kako je ova opcija bila isključena po hrvatskom zakonu, Sud je odlučio da je njeno pravo na mirovinu bilo povrijeđeno te je donio odgovarajuću presudu.

IPC ponosno objavljuje vijest o ovoj presudi jer je gđa Božić naša dugogodišnja stranka, a presuda predstavlja krunu dugotrajnog rada na programu “Pristup pravdi kroz besplatna sudska i upravna zastupanja“ koji je završen 31.12.2013. godine, nakon 11 godina provođenja.

TV prilog o toj presudi pogledajte na:  www.hrt.hr/enz/dnevnik/242849, 19.minuta.