Treći partnerski sastanak u sklopu projekta „Centar za informiranje i pravno savjetovanje starijih osoba Brodsko-posavske županije“

Dana 17. listopada 2017. godine održan je treći partnerski sastanak u sklopu projekta „Centar za informiranje i pravno savjetovanje starijih osoba Brodsko-posavske županije“ koji IPC provodi u partnerstvu s Udrugom umirovljenika „Treća dob“ Slavonski Brod i Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod, a financira ga Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Kako se provedba projekta završava sa 31. listopadom 2017. godine na sastanku se razgovaralo o provedbi završnih projektnih aktivnosti, organiziranju okruglog stola s temom kvalitete života starijih osoba u Brodsko-posavskoj županiji, ostvarenim rezultatima i utjecaju projekta na ciljane skupine.