Natječaj za posao

INFORMATIVNO PRAVNI CENTAR traži kvalificiranu osobu za mjesto: Suradnik/suradnica na pravnim poslovima

Novi projekt pružanja besplatne pravne pomoći

Održan partnerski i intervizijski sastanak “ Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela “

Održane zajedničke konzultacije za novi Fond za aktivne građane

Posjet studijske grupe u sklopu EU projekta “Legal aid, assistance and dissemination of information necessary for ensuring the protection and exercising of rights of Internally displaced people (IDPs), refugees and returnees” EUROPEAID

Održana Nacionalna konferencija “Važnost umrežavanja i standardizacije u postupanju svih pružatelja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja”

IPC na sajmu udruga “GIBajte se SVIbanj 2019”u sklopu obilježavanja Dana grada Slavonskog Broda

Održan prvi partnerski sastanak u Leipzigu i Naumburgu u sklopu projekta “Arrival Regions”

Održana konferencija povodom 10 godina primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj

Održani sastanci u Policijskoj postaji, Centru za socijalnu skrb i Stalnoj službi Prekršajnog suda u Novoj Gradiški

Postavljanje info pulta u Policijskoj upravi Brodsko- posavskoj

Druga tematska edukacija u sklopu Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Prva tematska edukacija i partnerski sastanak „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

Partnerski i intervizijski sastanak "Mreže za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela" u Zagrebu

Partnerski i intervizijski sastanak "Mreže za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela"

Nacionalna kampanja o pravima žrtava kaznenih djela i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj u Novoj Gradiški

5.10.2018. u Novoj Gradiški u vremenu od 10.00 do 13.00 sati održali smo javnu akciju kao dio Nacionalne kampanje o pravima žrtava kaznenih djela i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u sklopu programa "Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela".

Nacionalna kampanja o pravima žrtava kaznenih djela i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj

3.10.2018. na Gradskoj tržnici u Slavonskom Brodu u vremenu od 9.00 do 12.00 sati održali smo javnu akciju kao dio Nacionalne kampanje o pravima žrtava kaznenih djela i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u sklopu programa "Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela".  

Edukacija za članove iz partnerskih organizacija za preuzimanje uloge mentora u zajednici prema principima društveno korisnog učenja

24. rujna 2018. sudjelovali smo na edukaciji za članove partnerskih organizacija za preuzimanje uloge mentora u zajednici prema principima društveno korisnog učenja u sklopu EU projekta „P-S-I Podrška Studenata u integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada“ kojeg provodi IRTR u suradnji s Filozofskim fakultetom Zagreb (FFZG), Odsjekom za psihologiju.

Edukacija za službe za podršku žrtvama i svjedocima o prepoznavanju i postupanju u slučajevima zločina iz mržnje protiv LGBTIQ osoba

5. i 6. rujna 2018. u Kući ljudskih prava u Zagrebu održana je edukacija za službe za podršku žrtvama i svjedocima o prepoznavanju i postupanju u slučajevima zločina iz mržnje protiv LGBTIQ osoba.

„Važnost razvoja školskog volontiranja u prevenciji nasilja među mladima“

Dana 24.8.2018. sudjelovali smo na okruglom stolu „Važnost razvoja školskog volontiranja u prevenciji nasilja među mladima“ u organizaciji Udruge za podršku žrtvama i svjedocima. 

Sastanak Platforme za osobe bez državljanstva u Ateni od 3.-5.7.2018.

Od 3.-5.7.2018. sudjelovali smo na sastanku Platforme za osobe bez državljanstva u Ateni u organizaciji Europske mreže za migracije i UNHCR-a.  

Partnerski i intervizijski sastanak "Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela"

Dana 5. lipnja 2018. godine održani su partnerski i intervizijski sastanci u sklopu programa „Mreža podrške i suradnje žrtvama i svjedocima kaznenih djela“

Projekt "Škola ljudskih prava"

Projekt „Škola ljudskih prava“ se provodi u vremenskom trajanju od 1. listopada 2017.-30. lipnja 2018. godine u partnerstvu s OŠ „Hugo Badalić“ uz financijsku potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva.

Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela održana 5. i 6. ožujka 2018. godine

Djelatnice i volonterke IPC-a sudjelovale su 5. i 6. ožujka 2018. godine na Specijaliziranoj edukaciji za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela.

3. radionica u sklopu projekta "Škola ljudskih prava" - "Nova planeta"

Tijekom veljače 2018. godine IPC je u sklopu projekta „Škola ljudskih prava“ održao treću od predviđenih pet radionica za učenike 5. i 6. razreda OŠ „Hugo Badalić“ pod nazivom „Nova planeta“.