DRUGI PARTNERSKI SASTANAK PROJEKTA „ARRIVAL REGIONS“

The 2nd partnership meeting in Plzeň

ADMINISTRATOR/ICA - IZVODITELJ/ICA PROJEKTA

ADMINISTRATOR/ICA - IZVODITELJ/ICA PROJEKTA

Projekt „Arrival Regions“, Interreg Central Europe

Poziv za dostavu ponuda

U sklopu projekta „Arrival Regions“ Informativno pravni centar ima potrebu za ugovaranjem vanjskih stučnjaka za provedbu projektnih aktivnosti.

Edukacija o neprofitnom menadžmentu

Poziv za nezaposlene žene

Javna tribina „Kako se prijaviti na natječaj za posao“

Studijsko putovanje

Natječaj za posao

INFORMATIVNO PRAVNI CENTAR traži kvalificiranu osobu za mjesto: Suradnik/suradnica na pravnim poslovima

Novi projekt pružanja besplatne pravne pomoći

Održan partnerski i intervizijski sastanak “ Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela “

Održane zajedničke konzultacije za novi Fond za aktivne građane

Posjet studijske grupe u sklopu EU projekta “Legal aid, assistance and dissemination of information necessary for ensuring the protection and exercising of rights of Internally displaced people (IDPs), refugees and returnees” EUROPEAID

Održana Nacionalna konferencija “Važnost umrežavanja i standardizacije u postupanju svih pružatelja podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja”

IPC na sajmu udruga “GIBajte se SVIbanj 2019”u sklopu obilježavanja Dana grada Slavonskog Broda

Održan prvi partnerski sastanak u Leipzigu i Naumburgu u sklopu projekta “Arrival Regions”

Održana konferencija povodom 10 godina primjene Zakona o suzbijanju diskriminacije u Hrvatskoj

Održani sastanci u Policijskoj postaji, Centru za socijalnu skrb i Stalnoj službi Prekršajnog suda u Novoj Gradiški

Postavljanje info pulta u Policijskoj upravi Brodsko- posavskoj

Druga tematska edukacija u sklopu Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Prva tematska edukacija i partnerski sastanak „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

Partnerski i intervizijski sastanak "Mreže za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela" u Zagrebu

Partnerski i intervizijski sastanak "Mreže za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela"

Nacionalna kampanja o pravima žrtava kaznenih djela i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj u Novoj Gradiški

5.10.2018. u Novoj Gradiški u vremenu od 10.00 do 13.00 sati održali smo javnu akciju kao dio Nacionalne kampanje o pravima žrtava kaznenih djela i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u sklopu programa "Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela".

Nacionalna kampanja o pravima žrtava kaznenih djela i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj

3.10.2018. na Gradskoj tržnici u Slavonskom Brodu u vremenu od 9.00 do 12.00 sati održali smo javnu akciju kao dio Nacionalne kampanje o pravima žrtava kaznenih djela i sustavu podrške žrtvama i svjedocima u sklopu programa "Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela".  

Edukacija za članove iz partnerskih organizacija za preuzimanje uloge mentora u zajednici prema principima društveno korisnog učenja

24. rujna 2018. sudjelovali smo na edukaciji za članove partnerskih organizacija za preuzimanje uloge mentora u zajednici prema principima društveno korisnog učenja u sklopu EU projekta „P-S-I Podrška Studenata u integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada“ kojeg provodi IRTR u suradnji s Filozofskim fakultetom Zagreb (FFZG), Odsjekom za psihologiju.