Aktivna učionica za romsku populaciju/ Active classroom for Roma population

 

 

 

 

 

 

Poziv: Fond za aktivno građanstvo u Hrvatskoj, Javni poziv za ad-hoc akcijske projekte 2020

Razdoblje provedbe: 01.03.2021. - 31.05.2021.

Nositelj projekta: INFORMATIVNO PRAVNI CENTAR (IPC)

Donatori:

Acf

Partneri:


LogoO%c5%a1

Sažetak Projekta

Početkom 2020. god. u Hrvatskoj je zbog pandemije COVID-19 donesena odluka o prekidu nastave u školama, a obrazovanje se u vrlo kratkom vremenu transformiralo u obrazovanje na daljinu. Velik broj djece romske nacionalnosti nije sudjelovalo redovito u online nastavi, a razlozi za to su razni, od neimaštine do nemogućnosti dobivanja adekvatne podrške u obiteljima te ih zbog tog smatramo ranjivom skupinom kojoj treba pružiti podršku pri završetku osnovnoškolskog obrazovanja. 

Opći cilj projekta je promicanje jednakih mogućnosti i integracija romske djece u obrazovni sustav RH, a specifični ciljevi su: senzibilizirati i uključiti romske obitelji u promicanje školovanja; promovirati sudjelovanje i uključenost između romskih obitelji i škole; osigurati podršku, informiranje i pomoć romskim učenicima u svrhu izbjegavanja i ranog prekida školovanja; osigurati podršku na prijelazu između osnovne i srednje škole. Podršku učenicima (Romima) 8. raz. pružat ćemo neposredno putem romskog pomagača i romske pomagačice koji će prema potrebama svakog učenika te uputama stručnih suradnika škole: svakodnevno komunicirati s učenicima (podrška u rješavanju domaće zadaće, praćenju nastavnih sadržaja, usmjeravanje u radu, isticanje bitnog, podsjećanje na rok predaje zadaće); komunicirati s roditeljima (tehnička podrška, podrška u kreiranju rasporeda dnevnih aktivnosti); tehnička podrška (podrška učenicima i roditeljima u instalaciji i korištenju aplikacija). Na taj način omogućit ćemo romskim učenicima podršku pri završetku osnovnoškolskog obrazovanja, motivirati  ih za nastavak obrazovanja, a istovremeno senzibilizirati i uključiti cijelu romsku zajednicu u promicanje obrazovanja.

Projekt ˝Aktivna učionica za romsku populaciju˝ je podržan sa € 5.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.

 

 

  O%c5%a1

INFORMATIVNO PRAVNI CENTAR

Projekt ˝Aktivna učionica za romsku populaciju˝ je podržan sa € 5.000,00 financijske podrške Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP i Norveških grantova.