DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA

Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge organizira Dane otvorenih vrata udruga od 5-7 lipnja 2014. godine.

Cilj Dana otvorenih vrata udruga je građanima i široj javnosti približiti programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge u Hrvatskoj, organiziranjem različitih aktivnosti u prostorima udruga ili izvan njih, te otvaranjem vrata udruge u određenom danu ili danima svim zainteresiranim građanima.

Poseban naglasak je na predstavljanju rezultata projekata i programa udruga financiranih sredstvima iz javnih izvora, kako bi time pridonijeli još većoj otvorenosti i boljoj transparentnosti rada udruga u Hrvatskoj.

IPC će sudjelovati na navedenom događaju u četvrtak 5. lipnja 2014. i u petak 6. lipnja 2014. od 9,00 do 13,00 sati na adresi Ante Starčevića 63, Slavonski Brod. Pozivamo sve zainteresirane da nas posjete i upoznaju s našim dosadašnjim radom i aktivnostima, svrhom postojanja te programima i projektima koje IPC provodi.