Edukacija za članove iz partnerskih organizacija za preuzimanje uloge mentora u zajednici prema principima društveno korisnog učenja

24. rujna 2018. sudjelovali smo na edukaciji za članove partnerskih organizacija za preuzimanje uloge mentora u zajednici prema principima društveno korisnog učenja u sklopu EU projekta „P-S-I Podrška Studenata u integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada“ kojeg provodi IRTR u suradnji s Filozofskim fakultetom Zagreb (FFZG), Odsjekom za psihologiju.

IRTR u suradnji s Filozofskim fakultetom Zagreb (FFZG), Odsjekom za psihologiju provodi EU projekt „P-S-I Podrška Studenata u integraciji marginaliziranih skupina na tržište rada“.

U sklopu projekta planirano je razviti programe društveno korisnog učenja (DKU) s FFZG, a koji će biti sastavni dio dva nova izborna kolegija u akademskoj godini 2018./2019.

Edukacija je sadržavala teme:

  • Osnovna terminologija, koncepti i teorijska pozadina DKU-a u visokoškolskom obrazovanju, nacionalni i međunarodni primjeri DKU-a
  • DKU u  području podrške zapošljavanu ranjivih skupina : primjeri kolegija, projekata i mogućnosti implementacije sa stranih sveučilišta 
  • Očekivanja i odgovornosti nastavnika, studenata i društvenog partnera
  • Mentorski programi DKU-a za OCD-ove
  • Planiranje, razvoj i evaluacija DKU projekata: mogući pristupi
  • Motivacija, projektiranje, izvođenje i vrednovanje DKU-a
  • Uloga i dogovor s OCD-ovima o provedbi projekata
  • Elementi evaluacije studenata i alat za ocjenu DKU