Edukacija za službe za podršku žrtvama i svjedocima o prepoznavanju i postupanju u slučajevima zločina iz mržnje protiv LGBTIQ osoba

5. i 6. rujna 2018. u Kući ljudskih prava u Zagrebu održana je edukacija za službe za podršku žrtvama i svjedocima o prepoznavanju i postupanju u slučajevima zločina iz mržnje protiv LGBTIQ osoba.

Edukacija je dio međunarodnog projekta „COME FORWARD! Osnaživanje i podrška žrtvama anti-LGBT zločina iz mržnje“ čiji je cilj osnaživanje i podrška LGBTIQ žrtvama zločina iz mržnje, izgradnja kapaciteta organizacija civilnoga društva te pružanje podrške službenicama i službenicima koji rade u centrima gdje žrtve prijavljuju zločine iz mržnje i službama koje pružaju podršku žrtvama zločina iz mržnje.

Modul 1 sastojao se od pozdravnog govora Mie Gonan (Zagreb Pride) i upoznavanja s osnovama rodno osjetljive i LGBTIQ terminologije i pokreta.

Modul 2 je obuhvatio pravnu zaštitu i pravne osnove kaznenih djela zločina iz mržnje protiv LGBTIQ osoba prezentiran od gđe Diane Remenarić (DORH) te izlaganje gđe Sunčane Roksandić Vidlička (Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu) o institucionalnim barijerama prijavljivanja i procesuiranja zločina iz mržnje i implementaciji Direktive 2012/29/EU o pravima žrtava kaznenih djela.

Modul 3 sastojao se od radionice "Prevladavanje vlastitih predrasuda u radu sa žrtvama" koji je vodila gđa Nikica Hamer Vidmar (Samostalna služba za podršku žrtvama i svjedocima, Ministarstvo pravosuđa) i prezentacije predstavnice Ženske sobe Senke Sekulić-Rebić o postupanju sa žrtvama homofobnih i transfobnih zločina iz mržnje te obvezi nadležnih tijela u zaštiti LGBTIQ osoba prema Direktivi 2012/29/EU.

Za kraj edukacije održana je radionica Forum teatra: Razgovor sa žrtvom s mogućnošću intervencije (Daria Jukić, Zagreb Pride i Josipa Lulić, Centar za kazalište potlačenih POKAZ).