Edukativna radionica “Planiranje obitelji i prevencija maloljetničkih brakova”

7. prosinca 2017. godine u Mjesnom odboru “Josip Rimac“ održana je edukativna radionica “Planiranje obitelji i prevencija maloljetničkih brakova”.

Radionicu je organizirao IPC u sklopu projekta “Preventivno djelovanje u cilju sprječavanja maloljetničkih brakova među romskom populacijom Grada Slavonskog Broda” kojeg financira Grad Slavonski Brod.
Stručni predavači i gosti, gđa Anica Gusak-Krajnović, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Slavonski Brod i gđa Mirjana Dolibašić-Pešut, pedagoginja OŠ „Đuro Pilar“ ukazali su sudionicima na štetne posljedice maloljetničkih brakova, maloljetničkih trudnoća i njihove direktne povezanosti s prekidom školovanja te zdravstvene, gospodarske i socijalne probleme koje maloljetnički brakovi i trudnoće uzrokuju.
Brojni sudionici su aktivno sudjelovali u raspravi i izrazili potrebu i zainteresiranost za navedene teme u cilju podizanja svijesti o nužnosti uklanjanja svih oblika kršenja prava djece pa tako i poticanja ili toleriranja maloljetničkih brakova i trudnoća te nužnu suradnju i preventivno djelovanje pojedinaca, institucija i cjelokupne zajednice u zaštiti dječjeg prava na odgoj i obrazovanje kao temelja za usvajanje odgovornog spolnog ponašanja planiranjem obitelji koje ima za rezultat odgovorno i savjesno roditeljstvo.