GODIŠNJA KONFERENCIJA ENS-e

godisnja-konferencija-ensa

godisnja-konferencija-ensa

07.-09.04.2014. u Palači Vijeća Europe u Strasbourgu održana je konferencija Europske mreže za osobe bez državljanstva koja se sastojala od tri događaja:

  • Godišnja konferencija ENS-e,
  • Konferencija ENS/UNHCR-a vezano za osobe bez državljanstva,
  • PACE/UNHCR saslušanje izvještaja o problemu osoba bez državljanstva.

Ponedjeljak 07.04. – godišnja konferencija ENS-e,

1)   Predstavljen je rad ENS-e koja broji 87 članova u 30 europskih zemalja. Sama mreža će se registrirati pa će moći aplicirati na natječaje koji se odnose na ovu problematiku. Dosadašnja postignuća ENS-e su: istraživanje o prevenciji dječje apatridije, izdavanje vodiča o utvrđivanju procedure za utvrđivanje apatridije, te trening za trenere o osobama bez državljanstva. Web kampanja ENS-e vezano za zaštitu osoba bez državljanstva u Europi je započela u listopadu 2013. i trajat će do listopada 2014. Cilj kampanje je podići svijest o ovom problemu. Oformljena je on line peticija i cilj joj je prikupiti što više potpisa koji će se prezentirati javnosti i političarima te povećati broj članova ENS-e – uključiti još više istaknutih NGO-a.  

2)  Predstavljen je rad UNHCR-a vezano za apatridiju u 2014. godini Kampanja UNHCR-a koja se odnosi na apatridiju službeno započinje 15.05.2014. i ima dva cilja: potaknuti europske zemlje da usvoje Konvenciju iz 1954 g. i potaknuti sve zemlje koje su usvojile konvencije koje se odnose na osobe bez državljanstva (iz 1954 i 1961) da do kraja 2016. usvoje procedure za utvrđivanje osoba bez državljanstva. Sve aktivnosti koje se planiraju održati tijekom 2014. bit će predstavljene na prvom svjetskom forumu o osobama bez državljanstva koji će se održati u Haagu od 15. – 17.9.2014.

Utorak 08.04. – Konferencija ENS/UNHCR-a vezano za osobe bez državljanstva

Boriss Cilevičs (član Odbora za pravne poslove i ljudska prava Vijeća Europe) – je rekao kako zakonodavstva većine zemalja predviđaju izdavanje posebnih putnih isprava za osobe bez državljanstva, što se u praksi ne provodi često jer države nemaju mehanizme utvrđivanja statusa osoba bez državljanstva.

Nils Muižnieks (povjerenik za ljudska prava Vijeća Europe) – Procjenjuje se da je preko 7000 sirijske djece rođeno u izbjegličkim kampovima i sva ta djeca su u riziku od apatridije jer su daleko od svoje matične zemlje.

Inge Sturkenboom (UNHCR) – predstavila je rad UNHCR-a na ovom pitanju te spomenula kako ima država članica Vijeća Europe koje nisu usvojile niti jednu konvenciju (1954. i 1961.), a koje se odnose na sprječavanje i zaštitu osoba bez državljanstva.

Sutkinja na Europskom sudu za ljudska prava Angelika Nusberger je pojasnila rad i djelovanje suda, te koliko je zapravo sud limitiran i u kojim sve slučajevima može djelovati. Sud je nadležan djelovati samo u okvirima konvencija, nakon što su iscrpljena pravna sredstva države u kojoj se osoba nalazi. Također je bitno da u svim slučajevima postoji neki oblik diskriminacije.

Srijeda 09.04. – debata/saslušanja UNHCR/PACE vezano za osobe bez državljanstva

UNHCR je predstavio kampanju koja ima za cilj smanjiti broj osoba bez državljanstva u periodu od 10 godina, te koji će se sve koraci poduzeti ne bi li uspjeli u kampanji.

Boriss Cilevics je rekao kako je ovaj cilj UNHCR-a ambiciozan, no s druge strane ostvariv u Europi.

Laura van Waas koja je govorila ispred ENS-e iznijela je prijedlog kako zemlje moraju i mogu pomoći u sprječavanju apatridije među djecom.

Prijedlog ENS-e na koji način ostvariti zaštitu među djecom je već je izdan kao priručnik-vodič, a i nalazi se na blogu: www.statelessness.eu/resources/preventing-childhood-statelessness-europe-issues-gaps-and-good-practices