Izvješće o provedenom savjetovanju o Godišnjem planu natječaja, javnih poziva i drugih programa financiranja projekata i programa organizacija civilnog društva u 2015. godini

ured za udruge

ured za udruge

Ured za udruge Vlade RH proveo je javno savjetovanje o Nacrtu Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.

Javno internetsko savjetovanje trajalo je od 25. studenog do 9. prosinca 2014., a svoje komentare dostavile su ukupno 23 organizacije civilnog društva, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i fizičke osobe. 
 
Pristigle komentare svih dionika koji su suglasni s njihovim javnim objavljivanjem možete pronaći ovdje.
 
Nakon detaljne analize Ured za udruge objavit će izvješće o provedenom savjetovanju s očitovanjima o prihvaćanju i neprihvaćanju svih komentara.