Javna tribina „Jednakost spolova“

2014-10-14 JT SB

2014-10-14 JT SB

14. listopada 2014.godine, u prostorijama Mjesnog doma Josip Rimac u Slavonskom Brodu Informativno pravni centar je održao javnu tribinu po nazivom „Jednakost spolova“.

Javna tribina je održana u sklopu projekata koje provodi uz financijsku podršku UNHCR-a, Grada Slavonskog Broda, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Ministarstva pravosuđa, a u svrhu jačanja odnosa bitnih za osnaživanje Romske populacije za korištenje postojećih pravnih mehanizama kako bi ostvarili i zaštitili svoja prava.

Gosti javne tribine bili su: Gđa Zdenka Bošnjak – predsjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova i gđa Marina Barić Gačić – predstavnica Informativno pravnog centra. Javnu tribinu je otvorila i vodila Sanja Bešlić-Kozmus.  

Zdenka Bošnjak  - u svom izlaganju objasnila je prisutnima funkciju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova – to je savjetodavno tijelo Županijske skupštine čiji mandat traje 4 godine. Povjerenstvo djeluje na području cijele  Brodsko-posavske županije i svi koji smatraju da im je neko pravo povrijeđeno mogu im se obratiti za savjet i pomoć. Povjerenstvo će evidentirati njihove pritužbe i uputiti ih na nadležnu instituciju kojoj se mogu obratiti radi ostvarivanje svojih prava.

Kako bi se umanjio jaz između muškaraca i žena, te se postigla veća jednakost i ravnopravnost između spolova, zadaća Povjerenstva je održavanje tribina, edukacija i kampanja. Poseban naglasak Povjerenstvo daje Romskoj populaciji tj. ženama u Romskoj populaciji jer one spadaju u  ugroženu skupinu.

Osim toga, velika pažnja se posvećuje i obrazovanju Romske djece, jer je zamijećeno da Romska djeca ne poznaju dovoljno hrvatski jezik, pa su samim tim u nejednakom položaju s ostalom ne-romskom djecom kada krenu u školu. Povjerenstvo može pomoći u organiziranju dodatnih sati hrvatskog jezika za Romsku djecu, a sve u cilju da djeca budu u jednakom položaju s ostalom djecom kada krenu u školu, barem što se tiče poznavanja jezika i praćenja nastave. 

Kao pozitivan primjer, gđa Bošnjak  je istaknula  ulogu Povjerenstva u otvaranju sigurne kuće za žene žrtve obiteljskog nasilje u Sl.Brodu.

Marina Barić-Gačić –Napomenula je kako RH ima dobar zakonodavni okvir, jer imamo Zakone  kojima se jamči ravnopravnost  spolova i zabranjuje  diskriminacija, no zakonske norme koje su propisane se u praksi ponekada ne ostvaruju te sami građani teško ostvaruju i dokazuju svoja prava. Navela je koja su područja diskriminacije  regulirana zakonima te kako je Romska populacija dosta izložena diskriminaciji, a da možda nisu toga svjesni. 

Ukoliko osoba smatra da je diskriminirana tj. da joj je povrijeđeno neko pravo, može se obratiti  nadležnim tijelima RH koja postoje kako bi zaštitili i pomogli građanima, između ostalih Pučkoj pravobraniteljici za ravnopravnost spolova, te Uredu pučkog pravobranitelja – kojima se može podnijeti i anonimna prijava vezano za  kršenja ljudskih prava ili prijaviti bilo koji oblik diskriminacije. Ukoliko im se prijavi kršenje ljudskih prava, ove institucije su dužne po službenoj dužnosti ispitati svaku prijavu, te poduzimati određene pravne korake, ako se pokaže da su prijave bile opravdane.

Osim toga, građani mogu zatražiti i sudsku zaštitu – podnijeti tužbu Općinskom sudu ako smatraju da su diskriminirani po nekoj od osnova koje se navode u Zakonu.

Zaključno, pozvala je sve građane kojima je potrebna primarna pravna pomoć da se obrate uredu IPC-a gdje će im biti pružena opća pravna informacija ili besplatna pravna pomoć.