Javna tribina „Socijalna pitanja, te poboljšanje stanovanja Roma"

JT Zagreb 22.10..JPG

JT Zagreb 22.10..JPG

U sklopu projekta „Besplatna pravna pomoć romskoj populaciji pri reguliranju statusnih prava u Republici Hrvatskoj“, organizirana je tribina za građane pod nazivom „Socijalna pitanja, te poboljšanje stanovanja Roma u Zagrebu“

u suradnji s Vijećem romske nacionalne manjine Grada Zagreba. Javna tribina je održana  22.10.2014. godine u prostorijama Mjesnog doma u Kozari Boku, Zagreb.

Gosti tribine su bili: Jasminka Lukač, pročelnica Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Zagreba; Željko Zaninović, voditelj Odsjeka za odnose s nacionalnim manjinama i vjerskim zajednicama Grada Zagreba; Mirko Marković, savjetnik pri Uredu za ljudska prava i prava nacionalnih manjina;  Anita Grgos, savjetnica Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom  Grada Zagreba i Ivana Cikač, savjetnica za pitanja stanovanja pri Odjelu za socijalnu skrb Grada Zagreba.

Na tribini je prisustvovalo 38 građana, pripadnika romske nacionalne manjine, te predstavnici nacionalnih medija.

Tribinu su vodili i moderirali predstavnici Vijeća romske nacionalne manjine Grada Zagreba, g. Neđatin Kamberovski, predsjednik Vijeća i gđa Talita Jašerevski, članica Vijeća.

Gđa Jasminka Lukač – u svom izlaganju je spomenula da su socijalni i zdravstveni kriteriji podnositelja zahtjeva  glavni pri odabiru dodjele stanova. Gradski ured dnevno dobije desetke upita za dodjelu stanova, međutim Grad nema dovoljno stanova da bi zbrinuo sve socijalno ugrožene. Što se tiče problema stambenog zbrinjavanja Roma, naglasila je da je u prošlosti bilo određenih poteškoća s pripadnicima romske nacionalne manjine kojima su dodijeljeni stanovi – nisu se mogli prilagoditi načinu života u stanovima, pa je dolazilo do nesuglasica s ostalim susjedima. Grad Zagreb trenutno nema rješenje o tome koji bi bio najbolji način zbrinjavanja Roma – dodjela stanova ili izgradnja novih naselja. Gđa Lukač je također naglasila da im se obrate svi koji imaju problema vezano za stambeno zbrinjavanje, pa će u Gradu vidjeti na koji im način mogu pomoći.

Gđa Anita Grgos – u svom izlaganju je spomenula da Centri za socijalnu skrb u Zagrebačkoj županiji još uvijek nisu obavili reviziju korisnika zajamčene minimalne naknade, te je zbog toga u Gradskom uredu otežano dodjeljivanje socijalne pomoći korisnicima. Gđa Grgos je spomenula s kolikim iznosom Grad može pomoći korisnicima, te je navela primjer: ako je osoba korisnik zajamčene minimalne naknade u iznosu od 800 KN, Grad im daje subvenciju od 400 KN za troškove režija. Problem je što u istom kućanstvu, na istoj adresi živi više članova, pa im Ured ne može svima platiti troškove jer imaju samo jedan račun. Također je pozvala sve prisutne ukoliko imaju nekih upita i nejasnoća, da im se slobodne obrate.

G. Željko Zaninović – spomenuo je dobru suradnju Grada Zagreba i Vijeća romske nacionalne manjine, te izrazio želju da se ova dobra suradnja nastavi i u budućnosti kako bi se problematika romske populacije u Gradu Zagrebu  što prije riješila.

G. Mirko Marković – naglasio je da je Povjerenstvo za praćenje provedbe nacionalne Strategije za Rome donijelo zaključak da sve jednokratne financijske pomoći idu preko nadležnih Centara za socijalnu skrb. Povjerenstvo će se i dalje baviti pitanjima koji su od interesa za širu zajednicu, pa će se financirati zahtjevi koji se odnose na troškove upisnine i školarine za odrasle Rome i Romkinje, troškove udžbenika, te prijevoz djece u vrtiće ili škole. Ukoliko pripadnici romske nacionalne manjine žele iskoristiti ovu mogućnost, trebaju se obratiti udrugama, ustanovama, drugim neprofitnim organizacijama, te jedinicama lokalne samouprave koji će poslati pismene zahtjeve u njihovo ime Povjerenstvu.     

Najčešći komentari i pitanja građana koja su postavljana tijekom tribine odnosila su se na nizak iznos zajamčene minimalne naknade, zbog čega su brojne romske obitelji dovedene u još težu materijalnu situaciju jer nemaju dovoljno novčanih sredstava za plaćanje režija i prehranjivanje obitelji.

Osim toga, građani su komentirali odluke Centra za socijalnu skrb da se osobama koje posjeduju automobil oduzme pravo na zajamčenu minimalnu naknadu što im je ugrozilo egzistenciju.

Što se tiče stambenog zbrinjavanja Roma, većina sudionika je suglasna kako je bolje rješenje da Grad Zagreb izgradi novo naselje za Rome, umjesto da im dodjeli stan u stambenoj zgradi te na taj način pomogne romskoj populaciji u stambenom zbrinjavanju. Nekolicina nazočnih koji su podnijeli zahtjeve za dodjelu stanova istaknuli su dugotrajnost takvog postupka te situaciju da još uvijek nisu dobili rješenja, a nalaze se na listi za dobivanje stana.

Gosti javne tribine pokušali su svojim savjetima pomoći okupljenim građanima, te ih uputiti na koji način mogu ostvariti svoja prava. Također su pozvali sve one koji imaju problema koji se odnose na socijalna pitanja ili stambeno zbrinjavanje da im se obrate.  

Tribina za građane je trajala 2 sata, te je zaključak svih okupljenih bio da bi ovakve tribine trebalo češće organizirati kako bi građani imali mogućnosti dobivanja informacija i savjeta na jednom mjestu.