Javna tribina „Socijalna pravda za starije i nemoćne osobe grada Slavonskog Broda“ održana 13. ožujka 2015.

IMG_0728

IMG_0728

13. ožujka 2015. Informativno pravni centar (IPC), Centar za socijalnu skrb i udruga umirovljenika „Treća dob“ su organizirali javnu tribinu „Socijalna pravda za starije i nemoćne osobe grada Slavonskog Broda“ u prostorijama Matice umirovljenika u Slavonskom Brodu. Javna tribina je organizirana u sklopu projekta „Pravna pomoć starijim i nemoćnim osobama u Slavonskom Brodu“ kojeg IPC provodi uz financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih.  

Socijalna prava u Hrvatskoj ugrožena su utjecajem ekonomske krize, ali i posljedicama reformskih procesa. Među najugroženije skupine, s najvišom stopom siromaštva u Hrvatskoj, spadaju starije osobe bez mirovina ili drugog prihoda, nezaposleni, samci i jednoroditeljske obitelji, te neobrazovani i osobe s invaliditetom. Tribinom je IPC želio skrenuti pozornost lokalne zajednice na posljedice demografskog starenja stanovništva, kao i na mogućnost izgradnje mehanizama zbrinjavanja starijih nemoćnih osoba.

Gosti tribine su bile dipl. socijalne radnice iz Centra za socijalnu skrb – Sanja Turčinović, Gordana Bodružić i Ružica Galista, predsjednik Udruge umirovljenika „Treća dob“ Ivan Đurčević te tajnik udruge Tihomir Drobina. Predstavnici grada su se ispričali jer su zbog drugih obaveza bili spriječeni prisustvovati. Sanja Bešlić-Kozmus, djelatnica IPC-a je bila moderator javne tribine, a tribini je prisustvovalo 40 sudionika te predstavnik SB tv-a.

Teme tribine su bile: „Međugeneracijska suradnja i suživot u modernom društvu“, Nataša Kovačević, izvršna direktorica IPC-a , „Unaprjeđenje kvalitete života osoba treće životne dobi“, Sanja Turčinović, dipl. soc. radnica Centra za socijalnu skrb Slav.Brod „Problem siromaštva iz perspektive osoba starije životne dobi“, Ivan Đurčević, predsjednik udruge „Treća dob“ te tajnik udruge Tihomir Drobina.

Gosp. Ivan Đurčević je pozdravio sve sudionike tribine i zavalio im se na odazivu. Nakon toga je Nataša Kovačević održala kratku prezentaciju o važnosti međugeneracijske suradnje kojom se iskazuje brigu za starije građane, potiče zaštita ljudskih prava i sigurnosti starijih građana s ciljem poboljšanja kvalitete njihovog života.

Sanja Turčinović je informirala sudionike tribine sa pravima u sustavu socijalne skrbi te socijalnim uslugama za koje korisnici mogu podnijeti zahtjev. Na području grada ima 20 korisnika pomoći u kući, a 42 na području općine. Pravo na dostavu obroka u Slavonskom Brodu ostvaruje 28 korisnika, 16 na pučku kuhinju, a na području općine nema niti jednog korisnika iz razloga što nema pružatelja uslugu iako ima potrebe. Naglasila je kako je ukupan broj usluga koje Centar može pružiti 600, ali zasad nema toliko korisnika.

Gđa. Gđa. Turčinović je izjavila da je prag rizika siromaštva za 2014. god. 1.997,44 kn za samačko domaćinstvo te je upoznala prisutne sa brojem osoba smještenih  pod skrbništvom. Također je izrazila zabrinutost zbog porasta žrtava nasilja u obitelji te pozvala prisutne da prijave Centru svaku uočenu nepravilnost.   

Gosp. Tihomir Drobina je u svojoj prezentaciji istaknuo kako su najveći problemi društva siromaštvo, nezaposlenost, loša privatizacija, porez na kamate na štednju građana, sustav obrazovanja (hiperprodukcija kadrova koji teško ili uopće ne mogu poslije naći zaposlenje), te nedostatak razvojne strategije u Hrvatskoj.

Nakon održanih prezentacija su postavljena pitanja vezana za ostvarivanje prava na pomoć  u kući i dostavu obroka te ugovore o uzdržavanju. Na kraju javne tribine Nataša Kovačević je informirala pozvala prisutne da se starije i nemoćne osobe slobodno obrate uredu IPC-a za sva pitanja vezana za ugovore o dosmrtnom ili doživotnom uzdržavanju gdje će im biti pruženi besplatni pravni savjeti.