Javna tribina „Važnost obrazovanja radi pristupa tržištu rada“

JT SB, 17.09.2014..JPG

JT SB, 17.09.2014..JPG

17. rujna 2014. godine, u prostorijama Mjesnog doma Josip Rimac u Slavonskom Brodu Informativno pravni centar je održao javnu tribinu po nazivom „Važnost obrazovanja radi pristupa tržištu rada“.  Javna tribina je održana u sklopu projekata koje provodi uz financijsku podršku UNHCR-a, Grada Slavonskog Broda, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina i Ministarstva pravosuđa, a u svrhu jačanja odnosa bitnih za osnaživanje Romske populacije za korištenje postojećih pravnih mehanizama kako bi ostvarili i zaštitili svoja prava.

Gosti javne tribine bili su: Gđa Irena Čugura-Ćerić – ravnateljica Osnovne škole Hugo Badalić, gđa Gordana Alfeldi – predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, gđa Vedrana Palenkić – predstavnica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i gdin. Duško Kostić – predstavnik udruge romskog prijateljstva LUNA iz Belog Manastira. Javnu tribinu je otvorila i vodila Marina Barić-Gačić.

Duško Kostić  - 2005. godine je osnovao udrugu LUNA koja je do sada preko javnih radova zaposlila preko 300 osoba (Romi i ne Romi), a to su uspjeli zahvaljujući pomoći  Grada Belog Manastira i HZZ-a.  Udruga LUNA potiče integraciju Roma u društvo, žele doprinijeti obrazovanju mladih Roma, poticati ih na daljnje obrazovanje te im pomoći u pronalasku posla.

Iznio je podatak da u Baranji ima 150 srednjoškolaca Romske nacionalne manjine i taj broj se svake godine povećavate da je vidljiv porast broja djevojaka koje se odlučuju za školovanje umjesto za maloljetničku udaju. Isto tako, ove godine 4 pripadnika romske nacionalne manjine pohađaju fakultete no problem nastaje kada se nakon diplome više ne žele deklarirati kao Romi čime se šalje loša slika ostalima u zajednici. Također, ove godine su po prvi puta uspjeli upisati 25 romske djece u vrtić u Belom Manastiru (prošle godine niti jedno dijete Rom nije pohađalo vrtić) što je također veliki uspjeh.

Irena Čugura -Ćerić –. Spomenula je kako se broj romske djece koja pohađaju osnovnu školu svake godine povećava- prošle godine ih je bilo 218, a ove 228. Međutim, mali broj romske djece završi OŠ, a kao glavne uzroke škola je detektirala probleme kao što su udaljenost od škole, loši materijalni uvjeti i mnogobrojnost članova obitelji koji rezultiraju neadekvatnim uvjetima za učenje te nepoznavanje hrvatskog jezika.

OŠ Hugo Badalić je od ove godine uvela produženi boravak za pripadnike romske nacionalne manjine kako bi im se pomoglo u pisanju domaćih zadaća, preko poticaja HZZ-a zaposlili su dva romska pomagača koji pomažu djeci u nastavi, te su dobili suglasnost Ministarstva obrazovanja za dodatnu nastavu hrvatskog jezika za djecu.

Pozvala je sve roditelje da potiču svoju djecu na daljnje školovanje jer je njihova podrška jako bitna.

Gordana Alfeldi – predstavila je rad CISOK-a  koji se grana na dva dijela:

a) profesionalno informiranje – roditeljima i djeci se pružaju informacije koju je školu najbolje upisati, tj. koja škola bi im najbolje odgovarala prema njihovim ocjenama i sposobnostima

b) profesionalno savjetovanje-  djeteta koje, npr. želi pohađati školu  za upis koje nema ispunjene uvjete onda se nastoji provesti savjetovanje kako bi ga se usmjerilo na zanimanje koje će odgovarati njegovim interesima i sposobnostima.

CISOK od ove godine provodi savjetovanja i informiranja već od 5 razreda OŠ. Nadalje, CISOK nastoji savjetovati i informirati djecu tijekom njihovog srednjoškolskog obrazovanja u cilju što bolje pripreme za tržište rada. Njihovi djelatnici također pomažu mladim ljudima kojima je potrebno napisati životopis ili molbu za posao.

Vedrana Palenkić – predstavila je svoj rad savjetnice pri zavodu za zapošljavanje u dijelu koji se odnosi na zapošljavanje Roma, te je prezentirala programe i druge mjere kojima se potiče zapošljavanje Roma koji se provode preko HZZ-a. Nadalje, HZZ također provodi i stručno osposobljavanje-usavršavanje odraslih osoba koje već imaju završenu srednju školu ali se dodatno obrazuju-prekvalificiraju za drugo zanimanje kako bi bili što konkurentniji na tržištu rada.

Svake godine Zavod radi obrazovni plan koja će se zanimanja financirati i poticati, te se objavljuje javni poziv svim zainteresiranim da se prijave. Nakon što se prijave vrši se odabir koji kandidati mogu ići dalje na stručno osposobljavanje. Pozvala je sve zainteresirane da se prijave početkom slijedeće godine kada se objavi novi plan obrazovanja, jer zavod pokriva sve troškove, a od polaznika se očekuje da završe određeno zanimanje.