Mapa za pomoć svjedocima i žrtvama raznih oblika nasilja

Ukupno 60 pružatelja socijalnih usluga umreženih u sustav podrške žrtvama i svjedocima nalazi se na interaktivnoj web-mapi pružatelja socijalnih usluga za žrtve nasilja, koju je osmislila i ponudila udruga Bijeli krug Hrvatske sa sjedištem u Splitu. Od ukupnoga broja pružatelja sedam je institucija, odnosno odjela za podršku žrtvama i svjedocima pri županijskim sudovima, i to u Osijeku, Vukovaru, Sisku, Zagrebu, Splitu, Zadru i Rijeci, a ostali su organizacije civilnoga društva s lokalnih odnosno regionalnih područja, ali i iz cijele Hrvatske. Naime, uz Nacionalni pozivni centar za žrtve (116006), tu su i ostale nacionalne besplatne SOS linije za pomoć žrtvama. Interaktivna web mapa namijenjena je žrtvama nasilja na području RH i šire, a moguće ju je pronaći klikom na poveznicu https://www.bijelikrug-hrvatske.hr/interaktivna-mapa/.

Mapa će služiti kao svojevrstan online vodič žrtvama i svjedocima i pružiti im informacije o pružateljima pomoći i podrške na području cijele Republike Hrvatske.

 

Interaktivna mapa pružatelja socijalnih usluga žrtvama nasilja na području Republike Hrvatske – dio je projekta “Prekriži nasilje” financiranog sredstvima Europskog socijalnog fonda, Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali, u okviru poziva Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I.

 

Video prezentaciju Mape možete vidjeti na sljedećoj poveznici:

https://www.youtube.com/watch?v=V6eiH04rYzE&feature=emb_logo