Prva tematska edukacija i partnerski sastanak „Mreže podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“

 

 

IPC je 25. i 26. veljače 2019.g. sudjelovao na dvodnevnoj tematskoj edukaciji za OCD-ove koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela u hotelu „Panorama“ u Zagrebu. Edukaciju je organizirala Ženska soba, nositeljica trogodišnjeg programa „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ financiranog od strane Ministarstva pravosuđa. IPC sudjeluje u radu Mreže kao partnerska organizacija koja pruža podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršajnih djela obiteljskog nasilja na području Brodsko-posavske županije.

Edukaciju je započela Suzana Kikić iz Policijske akademije koja nam je predstavila pojedinačnu procjenu potreba žrtava kaznenih djela sukladno nacionalnim i europskim regulativama. Zatim nam je Branka Žigante Živković, sutkinja Visokog prekršajnog suda u Zagrebu, predstavila novi Zakon o zaštiti od nasilja u obitelji i Istambulsku konvenciju. Anamaria Drožđan Kranjčec, voditeljica programa „Mreža podrške“, nam je predstavila zaštitu žrtava neprijavljenih kaznenih djela kroz vježbe i primjere iz prakse.

Maja Mamula, koordinatorica Ženske sobe, nam je drugog dana edukacije predstavila predrasude u radu sa žrtvama i kako ih prepoznati. Potom nam je Senka Sekulić Rebić, voditeljica Centra za žrtve seksualnog nasilja u Ženskoj sobi, održala predavanje o komunikacijskim vještinama kao preduvjet pružanja pomoći i podrške. Ana Ergović Kuzmanović, voditeljica Ureda za podršku žrtvama i svjedocima pri Županijskom sudu u Zagrebu, održala je predavanje na temu interakcije i načinima komuniciranja u okviru državnih službi. Na kraju edukacije, Jasna Belamarić, psihologinja, održala je predavanje o načinu komuniciranja s neugodnim korisnicima.

Trećeg dana boravka u Zagrebu, 27. veljače 2019.g., „Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela“ održala je prvi ovogodišnji partnerski sastanak na kojem smo evaluirali prvu godinu provedbe programa i planirali aktivnosti za drugu godinu.