NATJEČAJ ZA NAGRADU „INTEGRACIJA ROMA“

Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Republike Hrvatska je objavio natječaj Europskog gospodarsko-socijalnog odbora za nagradu organizacijama civilnog društva.

Specifična tema nagrade ove godine je „Integracija Roma“.

Rok za dostavu prijava je 15.lipanj 2014.godine

Sve informacije su dostupne na slijedećem linku: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-civil-society-prize-2014