Natječaj za posao Pravni/a savjetnik/ca - voditelj/ica Programa ljudska prava i vladavina prava

 

INFORMATIVNO PRAVNI CENTAR

Ante Starčevića 63, 35000 Slavonski Brod, Rep.Hrvatska

Tel: +385 35 448 533, Fax: + 385 35 449 715

E-mail: info@ipc.com.hr

Website: ipc.com.hr

 

INFORMATIVNO PRAVNI CENTAR

 

traži kvalificiranu osobu za mjesto

 

Pravni/a savjetnik/ca - voditelj/ica Programa ljudska prava i vladavina prava

 

Informativno pravni centar je organizacija civilnog društva koja se od 2002. godine bavi pružanjem besplatne pravne pomoći, monitoringom pozitivnopravnih propisa, zaštitom manjina i poticanjem međuetničke i međureligijske komunikacije, suzbijanjem diskriminacije, osnaživanjem pojedinaca i organizacija civilnog društva za odgovorno sudjelovanje u pozitivnim društvenim promjenama, smanjenjem, prevencijom i zaštitom od apatridije te pružanjem podrške žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja vezanih uz obiteljsko nasilje. 

 

Kandidati trebaju ispunjavati slijedeće uvjete:

 

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava;

 • položen pravosudni ili državni stručni ispit;

 • minimalno tri godine radnog iskustva u struci;

 • razvijene pravno-analitičke vještine, istraživačke i organizacijske vještine;

 • iskustvo u radu s nevladinim organizacijama na području zaštite ljudskih prava;

 • visoka motiviranost za rad na temama zaštite i promocije ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije;

 • iskustvo rada na pravnim slučajevima;

 • poželjno iskustvo u provedbi EU projekata; 

 • odlično poznavanje hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu; 

 • dobre komunikacijske i prezentacijske sposobnosti;

 • aktivan vozač s vozačkom dozvolom «B» kategorije;

 • samostalan rad na računalu (MS Office, Internet).


 

Opis posla:

 

 • samostalno pružanje besplatne pravne pomoći korisnicima ureda i sastavljanje podnesaka u upravnim postupcima;

 • praćenje i analiza nacionalnih i međunarodnih propisa i javnih politika u području zaštite ljudskih prava, diskriminacije, apatridije; 

 • pisanje komentara na prijedloge zakona, policy prijedloga i sl.;

 • rad na strateškim pravnim slučajevima iz područja ljudskih prava;

 • terenski rad;

 • sudjelovanje u izradi narativnih izvještaja i pripremi projektnih prijedloga;

 • zastupanje Udruge u javnosti.

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme do 31. prosinca 2020. godine s mogućnošću produžetka i prelaska na ugovor o radu na neodređeno vrijeme. Početak rada će biti početkom mjeseca travnja 2020. godine uz probni rok od dva mjeseca. 

Iznos neto plaće ovisi o stručnoj spremi, broju godina relevantnog iskustva i konkretnom radnom mjestu, a određuje se sukladno Pravilniku o radu IPC-a.

Pismene prijave trebaju sadržavati:

 

 1. Kratko motivacijsko pismo koje sadržava opis dosadašnjeg iskustva, stečenih vještina i znanja relevantnih za navedeno radno mjesto, motiviranosti za rad na ovom radnom mjestu i osobna očekivanja od radnog mjesta i organizacije;

 2. Životopis;

 3. Presliku diplome;

 4. Presliku potvrde o položenom pravosudnom ili državnom stručnom ispitu;

 5. Jednu preporuku bivšeg poslodavca.

Postupak odabira kandidata/kinje:

 

Tročlano povjerenstvo će pročitati sve zaprimljene prijave i na osnovu procjene njihove kvalitete odabrati kandidate/kinje za ulazak u drugi krug, o čemu će elektroničkom poštom obavijestiti sve kandidate/kinje.  

Drugi krug se sastoji od testiranja i razgovora koje će se održati početkom travnja 2020. godine. 

Prijava s navedenom dokumentacijom šalje se na info@ipc.com.hr s predmetom “Prijava za radno mjesto: pravnik/ca”.  Prijave se zaprimaju do kraja dana u utorak, 31. ožujka 2020. godine.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

*Dostavom traženih podataka dajete privolu Informativno pravnom centru za prikupljanje i obradu svojih podataka u svrhu izbora novog zaposlenika/ice. Informativno pravni centar će sve vaše navedene osobne podatke evidentirati i zaštititi u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka i Općom Uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti podataka.