Održan sastanak s udrugama „Loco-Moto“ i „Vrapčići“

Sastanak Loco-moto, 27.03.2015.

Sastanak Loco-moto, 27.03.2015.

Dana 27.03.2015. godine održan je motivacijski sastanak s Udrugom osoba s invaliditetom „Loco-Moto“ i Udrugom osoba s psihotičnim poremećajem „Vrapčići“ u sklopu provođenja projekta „Civilno društvo za odgovorno upravljanje“.

Ispred Udruge osoba s invaliditetom „Loco-Moto“ na sastanku je sudjelovala predsjednica udruge Gordana Mišković, dok su ispred Udruge osoba s psihotičnim poremećajem „Vrapčići“ sudjelovale tajnica Ružica Grubišić-Bondža i voditeljica programa Marta Martić.

Na sastanku je koordinatorica projekta za Brodsko-posavsku županiju detaljno predstavila projekt Civilno društvo za odgovorno upravljanje i njegove aktivnosti, prvenstveno one koje se odnose na petodnevnu edukaciju s EU stručnjacima krajem mjeseca svibnja čiji je cilj jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, lokalne uprave i javnih institucija, te teme koje će biti obuhvaćene za vrijeme interaktivnog treninga. Naglašena im je važnost sudjelovanja na edukaciji radi jačanja njihovih kapaciteta za nezavisno praćenje i analizu politika koje se odnose na dobro upravljanje i anti-diskriminaciju, a također je i naglašeno da će se na edukaciji uspostaviti lokalne platforme što će osnažiti međusektorsko partnerstvo na nivou naše županije.

Kako se obje udruge nalaze u Povjerenstvu za osobe s invaliditetom grada Slavonskog Broda, na sastanku smo raspravljali i o Lokalnoj strategiji za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2008. do 2015. godine, kao i o dinamici i poteškoćama u provedbi mjera i aktivnosti navedene Strategije koja bi bila predmet neovisnog monitoringa.