Okrugli stol „ Stanje ljudskih prava u 2013.g.“

Stanje ljudskih prava u 2013.g.

Stanje ljudskih prava u 2013.g.

Okrugli stol „ Stanje ljudskih prava u 2013.g.“

Kuća ljudskih prava Zagreb organizirala je 12.05.2014.g. Okrugli stol „ Stanje ljudskih prava u 2013.g.“ povodom predstavljanja Godišnjeg izvještaja o stanju ljudskih prava u RH s temama:

  1. Izvještaj o stanju ljudskih prava za 2013.godinu. – ocijenjeno je da je 2013. bila godina u kojoj je bilo više loših no dobrih vijesti za građane RH, s rastućim pesimizmom i osjećajem beznađa.

Na okruglom stolu sudjelovali su predstavnici OCD-a, pučka pravobraniteljica Lora Vidović, predstavnici Ureda Pučkog pravobranitelja, predstavnik Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade RH, zastupnica u Gradskoj skupštini Grada Zagreba, članica Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Sabora RH, mediji i brojni drugi.

  1. Kršenje ekonomskih i socijalnih prava u 2013.godini s naglaskom na položaj ranjivih skupina-mladih, žena, nacionalnih manjina i beskućnika.

Sven Janovski, Mreža mladih Hrvatske – osvrnuo se na problem nezaposlenosti mladih u RH, što je uzrokovalo „odljev mozgova“. Uz Španjolsku i Grčku, Hrvatska je zemlja s najvećim postotkom mladih nezaposlenih.

Nemanja Relić , SDF – Ističe kako financiranje razvoja prava nacionalnih manjina je u velikom opadanju, poglavito u pogledu stambenog zbrinjavanja. Povratnici više ne žele ostati u RH, a donošenje novog Zakona o područjima posebne državne skrbi dodatno otežava povratak.

Vedrana Bibić, Ženska fronta za radna i socijalna prava – stopa nezaposlenosti žena je daleko veća u odnosu na muškarce, za isto radno mjesto primaju manju plaću, visoko obrazovanje im je teže dostupno zbog visokih troškova.

Đordana Barbarić, MoST –prema službenim podacima, u Hrvatskoj je 400 mladih beskućnika, no stvarni broj je daleko veći i u stalnom je porastu. U RH ima samo 11 prihvatilišta, a potrebno je da svaki grad veći od 10 000 stanovnika ima barem prenoćište.

  1. Kršenje prava osoba u psihijatrijskim ustanovama u 2013. godini.

Zatvori i psihijatrijske klinike trebaju biti pod nadzorom radi sprječavanja slučajeva prisilnog zadržavanja i medicinskog tretmana, što je težak oblik kršenja ljudskih prava. Psihijatrijske bolnice trebaju imati poseban registar u kojem se bilježi svako prisilno zadržavanje i liječenje.

Zaključak okruglog stola je da nedostaje politička volja za suradnju s civilnim društvom kako bi ostvarili pozitivne promjene u društvu.