Osnovna edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela

Djelatnice i volonterke IPC-a sudjelovale su na trodnevnoj osnovnoj edukaciji za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela (14.-16. veljače 2018. godine u Termama Jezerčica).

Edukacija je dio programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” koji se provodi u sklopu financijske podrške Ministarstva pravosuđa. Nositeljica programa je Ženska soba - centar za seksualna prava, a partnerske organizacije na programu su IPC, HERA Križevci, Centar za podršku i razvoj civilnog društva DELFIN Pakrac, Deša Dubrovnik, Udruga ZvoniMir, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, SOS Virovitica, Ženska grupa Korak Karlovac, CESI - centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.