Potpisan ugovor za projekt “Razvoj Odgovorne Manjinske Intergracije (ROMI)”

IPC je dana 10.09.2019. potpisao ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za provedbu projekta “Razvoj Odgovorne Manjinske Integracije (ROMI)” u partnerstvu sa Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod. Projektom ćemo pridonijeti integraciji i uključivanju, te smanjenju socijalne isključenosti pripadnika romske nacionalne manjine u gradu Slavonskom Brodu. Također, projektom ćemo osnažiti mlade majke Romkinje i članove njihovih obitelji u pravilnom odgoju djece u najranijoj dobi i uspješnom vođenju kućanstva u suradnji s njihovim partnerima, podići razinu svijesti i znanja djece u mlađoj školskoj dobi o kvalitetnom odnosu prema okolici i toleranciji u društvu, podići razinu svijesti i znanja djece starije školske dobi o nasilju i ovisnostima u svrhu prevencije, osnažiti roditelje s djecom delikventnog ponašanja, te im pružiti potrebne informacije o tome kako ta ponašanja prevenirati, omogućiti adekvatnu pravnu zaštitu i pristup pravdi, te pružiti pravnu i emocionalnu podršku žrtvama svih oblika nasilja.