Potpisan ugovor za projekt “Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja (S-ZONA)”

25.11.2019. IPC je potpisao ugovor u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za projekt “S-ZONA, savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja”. Partneri na projektu su nam Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Ženska soba- Centar za seksualna prava i Grad Nova Gradiška. Cilj projekta je osigurati pružanje pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja u Brodsko-posavskoj županiji. Kroz olakšan pristup informacijama, pravnoj, psihosocijalnoj i logističkoj pomoći žrtvama obiteljskog nasilja pomoći će se u rušenju pravnih i emotivnih barijera koje im stoje na putu ka sretnom životu. Pružanje pomoći i podrške žrtvama obiteljskog nasilja osigurat će se pružanjem osnovnih informacija i emocionalne potpore, psihosocijalne, savjetodavne i pravne pomoći, pratnjom na sud i druge relevantne institucije te kroz druge oblike usluga.