Radionica „Azil i migracije: Republika Hrvatska nakon pristupanja Europskoj uniji“

zaprešić

zaprešić

Dana 14. ožujka 2014. godine UNHCR je organizirao radionicu pod nazivom „Azil i migracije: Republika Hrvatska nakon pristupanja Europskoj uniji“ na kojoj su prisustvovali UNHCR-ovi implementirajući partneri i predstavnici izvršne vlasti RH.

Svi sudionici su održali izlaganja rezultata svog rada na istu temu: “Napredak u 2013. godini i novi aspekti u sustavu azila i procesa integracije nakon pristupanja EU“. U prvom dijelu radionice, svoja izlaganja na navedenu temu održali su predstavnici Ministarstva unutarnjih poslova, Ministarstva socijalne politike i mladih te Ured Vlade RH za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, dok su u drugom dijelu radionice svoje rezultate u protekloj godini održali implementirajući partneri UNHCR-a: Hrvatski crveni križ, Hrvatski pravni centar, Centar za mirovne studije, Isusovačka služba za izbjeglice te Informativno pravni centar.

Na radionici je iz IPC-a sudjelovao cijeli projektni tim projekta „Besplatna pravna pomoć Romima u ostvarenju građanskih prava“, a prezentaciju je u ime IPC-a održala izvršna direktorica, u kojoj je prezentirala projektne aktivnosti i rezultate koji su ostvareni u protekloj godini, s posebnim naglaskom na Romski projekt i uspjehe koji su ostvareni jer je IPC svojim načinom provođenja projekta jedinstven u RH.

Ova radionica održana je po uzoru na radionicu održanu u prosincu 2012. godine i namjera je UNHCR-a da ju održava jednom godišnje, kako bi se sve suradne organizacije na jednom mjestu prezentirale rezultate svog rada.