Sastanak Platforme za osobe bez državljanstva u Ateni od 3.-5.7.2018.

Od 3.-5.7.2018. sudjelovali smo na sastanku Platforme za osobe bez državljanstva u Ateni u organizaciji Europske mreže za migracije i UNHCR-a.  

Platforma za osobe bez državljanstva je važan alat EU za identifikaciju i rješavanje apatridije koja se pojavljuje u kontekstu migracija. Kako bi ovaj alat bio što efikasniji, potrebno je izgraditi kapacitete njenih članova, te smo stoga tijekom trodnevnog sastanka Platforme intenzivno radili na dizanju kapaciteta članica Platforme po pitanju bezdržavljanstva (definicija, uzroci i posljedice, metode za identifikaciju, pravila zaštite i prevencije), jačanju suradnje između Platforme i civilnog društva te na pripremama za tehničku konferenciju Europske mreže za migracije koja će biti organizirana krajem 2018.g.