Specijalizirana edukacija za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela održana 5. i 6. ožujka 2018. godine

Djelatnice i volonterke IPC-a sudjelovale su 5. i 6. ožujka 2018. godine na Specijaliziranoj edukaciji za organizacije civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela.

Edukacija je dio programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela” koji se provodi u sklopu financijske podrške Ministarstva pravosuđa. Nositeljica programa je Ženska soba, a partnerske organizacije na programu su Informativno pravni centar, “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S. Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja Krapinsko-zagorske županije.

U sklopu Specijalizirane edukacije sudionici su proširili znanja i vještine stečene Osnovnom prošlomjesečnom edukacijom te usvojili nove informacije i znanja o sustavu podrške žrtvama i svjedocima, ulogama pružatelja podrške na sudu, podrobnije upoznali s procedurama, tijeku i fazama kaznenog procesa značajnim za žrtve i svjedoke kaznenih djela te dostupnim oblicima pomoći podrške žrtvama i svjedocima od strane institucija i drugih organizacija.

Drugi dio edukacije bio je fokusiran na emocionalnu podršku žrtvama, psihološke aspekte svjedočenja te komunikaciju sa žrtvama i svjedocima na način da im se pruži najbolja moguća podrška koja im je u određenom trenutku neophodna.

Mnogobrojni volonteri upoznati su s procedurama u radu volontera, obvezama i načinu rada uz brojne primjere iz prakse.

Na edukaciji su sudjelovali predstavnici 10 organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem pomoći i podrške žrtvama kaznenih djela, volonteri i stručni predavači. Po završetku događaja sudionicima su dodijeljene potvrde o sudjelovanju na edukaciji koje su bodovane od strane nadležnih strukovnih komora i udruženja.